เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ตลาดต้นไม้ออนไลน์ โดย addrun.org รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรงจากร้านค้าในพื้นที่โครงการคือ ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า ตลาดไม้ดอกไม้ประดับบางบัวทอง และตลาดไม้ดอกไม้ประดับหมู่บ้านดงบัง ให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อผ่านระบบตลาดออนไลน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้รักต้นไม้โดยเฉพาะ

มีข้อแนะนำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0588 | 0-2579-6130 | 0-2579-6131
โทรสาร 0-2579-6152