หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง

ตลาดไม้ดอกไม้ประดับหมู่บ้านดงบัง ตั้งอยู่บริเวณสองข้างทางถนนหมายเลข 4019 ในพื้นที่ตำบล ดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี