โพสต์เมื่อ

ยืนยันการใช้งาน

ส่งคำขอตั้งรหัสผ่านใหม่

หากท่านพบปัญหาในการเข้าระบบเว็บไซต์ ลืมรหัสผ่าน หรือพบข้อความแจ้งเตือน “ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ท่านสามารถส่งคำขอตั้งรหัสผ่านใหม่ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง หรือส่งอีเมล์ถึง marketplace(at)addrun(dot)org

  ลบข้อมูลส่วนตัวออกจากเว็บไซต์

   โพสต์เมื่อ

   การจัดหมวดหมู่สินค้า

   สินค้าในเว็บไซต์ ตลาดต้นไม้ออนไลน์ จัดหมวดหมู่สินค้าตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

   1. ไม้คลุมดิน
   2. ไม้ล้มลุก
   3. ไม้พุ่ม
   4. ไม้ยืนต้น
   5. ไม้เลื้อย
   6. ไม้ประดับอื่น ๆ

   ในแต่ละหมวดหมู่อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยได้อีกตามความเหมาะสม เช่นจัดหมวดหมู่ย่อยตามวงศ์ หรือชนิดพันธุ์ หรือชื่อการค้าที่เป็นที่นิยม เป็นต้น

   การค้นหาสินค้าในตลาดต้นไม้ออนไลน์ สามารถพิมพ์คำค้นหาได้โดยตรงในช่องค้นหาสินค้า หรือเลือกหาสินค้าตามหมวดหมู่ ในหน้ารวมสินค้าในตลาดต้นไม้ออนไลน์  โดยผู้เยี่ยมชมสามารถใช้ตัวกรองในการเรียงลำดับสินค้าตามความสนใจ เช่น เรียงตามลำดับใหม่ล่าสุด เรียงตามราคา เรียงตามลำดับคะแนนนิยม เป็นต้น

    

   โพสต์เมื่อ

   ข่าวสาร บทความ

   ส่วนนี้จะแสดงข่าวสารหรือบทความจากผู้เขียนในเว็บไซต์ โดยจะแสดงตามลำดับเวลา

   ในบางบทความอาจเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้เขียน