โพสต์เมื่อ

การจัดหมวดหมู่สินค้า

สินค้าในเว็บไซต์ ตลาดต้นไม้ออนไลน์ จัดหมวดหมู่สินค้าตามลักษณะการใช้ประโยชน์ของพันธุ์ไม้ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

  1. ไม้คลุมดิน
  2. ไม้ล้มลุก
  3. ไม้พุ่ม
  4. ไม้ยืนต้น
  5. ไม้เลื้อย
  6. ไม้ประดับอื่น ๆ

ในแต่ละหมวดหมู่อาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยได้อีกตามความเหมาะสม เช่นจัดหมวดหมู่ย่อยตามวงศ์ หรือชนิดพันธุ์ หรือชื่อการค้าที่เป็นที่นิยม เป็นต้น

การค้นหาสินค้าในตลาดต้นไม้ออนไลน์ สามารถพิมพ์คำค้นหาได้โดยตรงในช่องค้นหาสินค้า หรือเลือกหาสินค้าตามหมวดหมู่ ในหน้ารวมสินค้าในตลาดต้นไม้ออนไลน์  โดยผู้เยี่ยมชมสามารถใช้ตัวกรองในการเรียงลำดับสินค้าตามความสนใจ เช่น เรียงตามลำดับใหม่ล่าสุด เรียงตามราคา เรียงตามลำดับคะแนนนิยม เป็นต้น

 

โพสต์เมื่อ

ข่าวสาร บทความ

ส่วนนี้จะแสดงข่าวสารหรือบทความจากผู้เขียนในเว็บไซต์ โดยจะแสดงตามลำดับเวลา

ในบางบทความอาจเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้เขียน