ไม้ยืนต้น

พรรณไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี มีส่วนลำต้นหลักสูง

แสดงทั้งหมด 2 รายการ

แสดงทั้งหมด 2 รายการ