ไม้ยืนต้น

พรรณไม้ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีอายุยืนยาวหลายปี มีส่วนลำต้นหลักสูง

Showing all 2 results

Showing all 2 results